Storformat
En bred kategori men en kort beskrivning är bilder/texter tryckta på
vepor,banderoller, folier etc. i en digitalprinter, i vårt fall Rockhopper III med
tryckbredd på hela 1600mm. Tekniken erbjuder en massa möjligheter och
tillsammans med vår laminator och konturskärare kan vi erbjuda en totallösning.


Helklistrad lastbil


Printad bild tillsammans med utskuren text.


Helklistad släpvagn